+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

zgodovina šole

Ustanovitev redne državne/ljudske šole v Preboldu je bila leta 1818, ko je bilo urejeno in dograjeno prvo šolsko poslopje oziroma učilnico. Po dolgih letih delovanja šole v manjših zgradbah po Preboldu, je bila 6. 5. 1910 uradna otvoritev prve večje šolske stavbe s šestimi razredi, ki danes predstavlja prenovljeno severno pročelje šole. 

Februarja 1949 se je šola iz ljudske šole preimenovala v ˝Sedemletko Šentpavel ob Savinji˝, avgusta 1957 se je šola preimenovala v ˝Osemletno osnovno šolo Prebold˝, novembra 1965 pa se je ob uradni otvoritvi prvega prizidka k stari šoli preimenovala v ˝Osnovno šolo Slavka Šlandra Prebold˝.

Novembra 1975 je bila uradna otvoritev drugega prizidka s telovadnico in takrat se je šola poimenovala ˝Celodnevna osnovna šola Slavka Šlandra Prebold˝.

Celodnevna šola je leta 1990 ukinjena, šola se je ponovno preimenovala v ˝Osnovno šolo Slavka Šlandra Prebold˝.

Šola se je po osamosvojitvi Slovenije z uradnim imenom  ˝Osnovna šola Prebold˝ preimenovala z občinskim odlokom občine Žalec z dne 19. 12. 1996.

Vrtec se je šoli priključil 1. 1. 1999 kot enota Osnovne šole Prebold.

Leta 2005 je bila zgrajena velika telovadnica, 2007 je urejena nova knjižnica v pritličju šole ob stari telovadnici.

Leta 2012 je bil zgrajen prizidek k vrtcu za štiri oddelke prvega starostnega obdobja, leta 2013 pa se je zaključila generalna obnova celotnega starega objekta vrtca in uredile vse zunanje površine okoli vrtca.

Poleti leta 2015 je bila opravljena in končana energetska sanacija šole z dodanim izolacijskim plaščem, novo fasado in zamenjavo vsega zunanjega stavbnega pohištva šole.

Poleti 2016 je bila narejena nova streha nad glavnim hodnikom med knjižnico in jedilnico, nad jedilnico ter vse vmesne strehe nad učilnicami v pritličju razredne stopnje.

V letu 2017 so bila nameščena zunanja senčila na vsa okna na vzhodni in južni strani šole.

V letu 2019 je šola v 1. fazi dobila prizidek na zahodni strani k traktu razredne stopnje z dvema velikima učilnicama, garderobo in malo učilnico, ki jo lahko predelamo v eden ali dva kabineta.

V letu 2020 se je nadaljevala gradnja z 2. fazo s podrtjem jedilnice in kuhinje ter njuno nadomestno gradnjo v povečano jedilnico z učilnicami in ostalimi prostori v nadstropju in ciljem povezave nadstropij razredne stopnje in starejšega dela šole.

V 2. gradbeni fazi je bilo ponovno izgrajeno stopnišče ob jedilnici ter hkrati povečana računalniška učilnica in povezovalni hodnik z manjšo klančino. Z dvema novima učilnicama in tremi kabineti ter shrambo za učne pripomočke in pomožnim prostorom za učila je bila v aprilu 2021 zaključena 2. faza prenove in dograditve.

V 3. fazi je bila v april in maju leta 2022 ob izgradnji nadstreška pred glavnim vhodom na novo preplaščena parkirna površina in postavljena kolesarnica ter info zaslon občine Prebold.

V jeseni pa smo dobili še LED razsvetljavo v malo telovadnico in športno dvorano.

Dostopnost