+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

O Knjižnici

Knjižničarka: Božena Ferenčina Brence
Tel.: +386 (03) 70 36 436
email: bozena.brence@sola-prebold.si

Učenci predmetne stopnje vanjo prihajajo pred poukom in po njem, učenci razredne stopnje pa po urniku.

VPIS V ŠOLSKO KNJIŽNICO

Ob vpisu na našo šolo vsak učenec postane član šolske knjižnice. Med enim od začetnih obiskov prvošolci dobijo izkaznice, ki veljajo vsa leta šolanja na OŠ Prebold.

KNJIŽNIČNO GRADIVO IN IZPOSOJA

Člani knjižnice, učenci in učitelji, lahko izbirajo med:

knjižnim gradivom (leposlovje in strokovna literatura), ki se izposoja na dom

referenčnim gradivom (enciklopedije, atlasi, slovarji, leksikoni)

serijskimi publikacijami (časniki, časopisi, revije)

neknjižnim gradivom (zgoščenke)

Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

 1. gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le uporabi v čitalnici
 2. periodični tisk
 3. bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z enako novo knjižnično enoto ali z drugim, vsebinsko enakovrednim gradivom.

KNJIŽNIČNI RED

Knjižnica izpolnjuje svoje naloge do uporabnikov tako, da:

 1. izposoja knjižnično gradivo
 2. uporabnike usposablja za učinkovito uporabo knjižnice in informacijskih virov
 3. daje informacije iz vzajemne kataložne baze podatkov COBISS.SI

Na splošno veljajo v knjižnici enaka pravila obnašanja kot drugod po šoli. 

Kaj počnem v knjižnici?

 • Berem knjige in revije.
 • Pišem domačo nalogo.
 • Se učim.
 • Pišem referate.
 • Rešujem uganke, kvize.
 • Se srečujem s prijatelji.
 • Najdem svoj mir.
 • Pomagam mlajšim učencem.

Česa v knjižnici ne počnem?

 • Ne uničujem knjig.
 • Ne hodim med knjigami s torbo, nahrbtnikom …
 • Se ne prepiram, pretepam, kričim, razgrajam …
 • Ne jem in ne pijem.
Dostopnost