+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

spremljevalne dejavnosti

PLAKAT

V jedilnici smo izobesili plakat, ki vsebuje vse potrebne elemente in je postavljen na vidno mesto.

SADNI KOTIČEK

Sadje, ki ostane postavimo v košarico sadnega kotička pri vhodu v jedilnico in je na voljo vsem učencem kot dodatni obrok.

SVETOVNI DAN HRANE

Svetovni dan hrane, ki ga obeležujemo vsako leto 16. oktobra, poteka pod okriljem Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) in je namenjen poudarjanju ključnih sporočil ob svetovnem dnevu hrane. Letošnjo rdečo nit Svetovnega dneva hrane predstavlja slogan »Voda je življenje, voda je hrana. Nihče ne sme biti pozabljen.«, ki želi opomniti na pomen voda ter na spoštovanje in ohranjanje naravnih virov.  Na šoli bomo o tem govorili po šolskem radiu ter pri urah pouka. Pogledali si bomo tudi glasbeni video, ki so ga ustvarili učenci iz različnih držav v povezavi z vodo.

Učenci vseh razredov so se na ta dan še posebno zahvalili kuharicam za vso hrano, ki jo pripravljajo v šolski kuhinji.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Tudi v tem šolskem letu je naša šola na jedilnik za mesec november uvrstila »Slovenski tradicionalni zajtrk« : domač kruh, domače maslo, domač med, domače mleko, domače jabolko. Vsa živila so bila slovenskega porekla. Učence je po zajtrku razveselil obisk čebelarjev, ki sta predstavila vse o čebelnjakih, čebelah in delu, ki ga čebelarji opravljajo. Kar nekaj učencev sta navdušila k temu, da postanejo bodoči čebelarji.

OBISKI KMETIJ, SADOVNJAKOV, MUZEJEV

PRIPRAVA JEDI PRI POUKU GOSPODINJSTVA IN KUHARSKIH DELAVNICAH

Dostopnost