+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

Elektronski naslovi

Ime in priimekElektronski naslovRazrednik, poučuje
Vsi učitelji imajo elektronski naslov:Učitelji z dvema priimkoma imajo elektronski naslov:
ime.priimek@sola-prebold.siime.priimek-priimek@sola-prebold.si
Nika Tiršek
Urška Bratuša
Danijela Sanja Berložnik
Anja Celinšek
Saša Kenda
Bojana Cestnik
Lucija Kupec
Nuša Gorjanc
Eva Greifoner
Primož Jelen
Nives Hudej
Petra Hribernik
Pia Hrastnik
Bojana Hrovat
Ana Jančigaj
Sonja Jakuš
Tanja Jović
Marjeta Kačič
Marjana Kladnik
Janja Klančnik
Breda Kočevar
Mateja Kočevar
Maja Cafuta
Mateja Krajnc
Vanja Krajnc
Milena Križnik Golavšek
Andreja Krofl
Sergeja Kulovec
Nives Kunej
Metka Leskovšek
Darja Melinc Miklič
Anja Menih
Rok Hajd
Mojca Pevec Satler
Yanika Agostina Potočnik
Lovro Rizman
Nežka Ana Rajh
Jerneja Lobnik
Ida Strožer
Marjetka Strožič
Andreja Širec Kavkler
Davorin Šket
Mojca Šketa
Saša Škoflek
Tina Vidali
Katja Vidmar Lazar
Irena Vovk Artelj
Simona Žvikart Repnik
Maja Mesarec Hercog,
Anja Okorn, II. OŠ Žalec
Vesna Macarol Vrabec
Polona Čuk
Tjaša Gerčar
Dostopnost