+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

PREHRANA

Na šoli imajo učenci možnost prejemati malico, kosilo in popoldansko malico. Jedilniki so načrtovani v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V šoli je zagotovljena tudi dietna prehrana za učence, ki so že prinesli ali še bodo prinesli veljavno Potrdilo o medicinsko indicirani dieti, ki ga izda specialist pediater ali specialist šolske medicine.

ČASOVNI RAZPORED OBROKOV

Zajtrk: 06.45 – 07.00

Odmor za malico: 09.05 – 09.25

Kosilo: 11.50 – 13.45

Popoldanska malica: v OPB

Cenik šolske prehrane za šolsko leto 2022/2023

ZAČASNA ODJAVA OBROKOV

Vstop v portal mojaMALICA: https://prehrana.sola-prebold.si/

Navodila za prvo registracijo in uporabo portala mojaMALICA

S 13. decembrom je vstopila v veljavo nova Evropska uredba EU 1169/2011 glede označevanja alergenov v živilih; 14 substanc in izdelkov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost na hrano.

Zraven jedi so zapisane črke posameznih alergenov (glej legendo).

Dostopnost