+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

Muzejska zbirka Prebold skozi čas

Prvošolci se pri pouku spoznavanja okolja učimo o starih časih in življenju nekoč. Ker nam je to res zanimiva tema, smo se skupaj z učiteljicami odpravili v prostore Zgodovinskega in narodopisnega društva Prebold. Tam smo si ogledali muzejsko zbirko Prebold skozi čas. Predstavili so nam, kako so bili videti prostori nekoč. Videli smo nekaj starih predmetov, ki so jih uporabljali v šoli. Na koncu pa smo si ogledali še stara orodja in pripomočke, ki so jih kmetje uporabljali pri delu na njivi.

Bili smo navdušeni!

Prvošolci z učiteljicami

Dostopnost