+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

Zaključek bralne značke

Pri bralni znački ali bralnem gibanju S knjigo v svet je v tem šolskem letu sodelovalo 306 (61 %) učenk in učencev naše šole. Na razredni stopnji je sodelovalo 84 % učencev, na predmetni pa 34 %. Zlatih bralcev, ki so pri bralni znački sodelovali vseh devet let, je 12.
Zaključek bralne značke smo imeli 19. aprila 2023, ko nas je obiskala gospa Anja Štefan, pripovedovalka in avtorica številnih pesmi, pravljic ter ugank. S svojim čudovitim pripovedovanjem nas je zagotovo pritegnila k branju.

Dostopnost