+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

21. MAREC – SVETOVNI DAN POEZIJE

21. marca obeležujemo svetovni dan poezije. Ta dan je namenjen pesnikom in tudi vsem nam, ki radi beremo pesmi – poezijo.

Poezija je literarno ustvarjanje, katerega izrazna oblika je pesem. Te so lahko napisane svobodno, lahko pa imajo stalno pesniško obliko, kot so glosa, gazela, balada, sonet, romanca in drugo. V pesmih lahko izrazimo svoje občutke, čustva, opišemo dogodke …

Svetovni dan poezije je UNESCO prvič razglasil na današnji dan leta 1999 z namenom branja, pisanja in učenja poezije po vsem svetu. UNESCOV namen danes pa je zagotoviti prepoznavnost ter spodbuditi nacionalna, regijska in mednarodna poetska gibanja.

ZAKAJ JE POEZIJA POMEMBNA ZA SLOVENCE?

Poezija je za Slovence pomembna, saj s tem ohranjamo pisanje pesmi in spodbujamo učenje književnosti.

Naš največji pesnik je bil France Prešeren, ki  se je rodil leta 1800 v Vrbi na Gorenjskem. Za našega največjega pesnika velja, saj je s svojim pisanjem pesmi dvignil slovensko književnost na takratno raven evropske. Deloval je v času romantike, v kateri je prevladovala poezija, v središču pisanja pa so bila čustva. Prevladovale so stalne pesniške oblike in likovne pesmi. France Prešeren je napisal največ sonetov (Oj, Vrba). Napisal pa je tudi Zdravljico, ki je likovna pesem, njena 7. kitica pa je naša himna.

Ne smemo pa pozabiti še na ostale pesnike, ki so bili zelo pomembni za razvoj slovenske književnosti. Sem sodijo Valentin Vodnik (Pesmi za pokušino), Josip Murn-Aleksandrov (In čarovnica – Pastirjeva pesem), Ivan Cankar (Erotika), Tone Pavček (Nova faca), Simon Gregorčič (Veseli pastir) in drugi.

Želimo vam prijeten svetovni dan poezije in hkrati prvi pomladanski dan.

Tai Rodošek, 9.b

Dostopnost