+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

svetovalna služba

Šolsko svetovalno delo opravljajo:

  •  Nežka Ana Rajh, univ. dipl. pedagoginja
  •  Andreja Širec Kavkler, univ. dipl. prof. pedagogike in sociologije
  • Eva Greifoner, univ. dipl. prof. angleščine in pedagogike
  Nežka Ana Rajh  
poklicna orientacija, vpis v 1. razred, nadarjeni učenci  

telefon: 03/7036422  
e-pošta: nezka-ana.rajh@guest.arnes.si                                      
  Andreja Širec Kavkler  
vzgojna problematika od 4. do 9. razreda, učenci s posebnimi potrebami, vodenje postopka usmerjanja od 4. do 9. razreda, nadarjeni učenci, poklicna orientacija, vpisi-izpisi med šolskim letom, NPZ, koordinacija dela z učenci tujci  

telefon:03/7036425
e-pošta: andreja.sirec@sola-prebold.si  
  Eva Greifoner  
svetovalno delo od 1. do 3. razreda, SNAP testiranja, vpis v 1. razred, socialna problematika/subvencije  

telefon: 03/7036425   e-pošta: eva.greifoner@sola-prebold.si  

Razpis za vpis v srednjo šolo

Dostopnost