+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

splošno

Naša šola sodeluje v Šolski shemi : “Shema šolskega sadja in zelenjave”.

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

V okviru omenjenega projekta, bomo vsem učencem naše šole, enkrat tedensko delili sadje oz. zelenjavo, s finančno podporo EU. Predvidena vrednost subvencije za sadje in zelenjavo je v tekočem šolskem letu 6 EUR.

Dostopnost