+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

ODJAVA/PRIJAVA PREHRANE

ZAČASNA ODJAVA OBROKOV

Za začasno odjavo na šoli uporabljamo elektronsko odjavo obrokov preko sistema mojaMALICA. V ta namen je potrebna registracija na portalu, kjer so tudi navodila. Kot pravočasna se šteje odjava do 8.00.

V primeru sprememb glede prehrane pošljite čimprej obvestilo po e-pošti na naslov:
os.prebold-prehrana@guest.arnes.si

Tako sporočilo bo namenjeno razreševanju razmer in bo dokazilo o vašem ukrepanju pri dokončni ureditvi odjave.

Vstop v portal mojaMALICA: https://prehrana.sola-prebold.si/

mojaMALICA brez evidence sprememb

S 13. decembrom je vstopila v veljavo nova Evropska uredba EU 1169/2011 glede označevanja alergenov v živilih; 14 substanc in izdelkov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost na hrano.

ČASOVNI RAZPORED OBROKOV

Zajtrk: 06.45 – 07.00

Odmor za malico: 09.05 – 09.25

Kosilo: 11.50 – 13.45

Popoldanska malica: v OPB

Dostopnost