+ 386 3 703 64 20 os.prebold@guest.arnes.si

strokovni delavci

Ime in priimekElektronski naslovRazrednik, poučuje
Vsi učitelji imajo elektronski naslov:Učitelji z dvema priimkoma imajo elektronski naslov:
ime.priimek@sola-prebold.siime.priimek-priimek@sola-prebold.si
Nada Amon ZGO. DKE
Urška Bratuša 9. b, MAT, GEO,
Nina Budna 9. a, MAT
Anja Celinšek 3. c
Saša Kenda 3. b
Bojana Cestnik 4. c
Marijana Glušič OPB
Nuša Gorjanc 8. a, TJA
Eva Greifoner svet. delo- vrtec, TJA, OPB, DSP
Ksenija Guček Pereira 3. c
Nives Hudej OPB
Petra HribernikSLJ, OPB
Pia Hrastnik OPB
Bojana Hrovat 7. c, GUM (od 5. - 9.r.), OPZ, MPZ, ANI
Ana Jančigaj ANJ, N1A
Sonja Jakuš 2. c
Tanja Jović org. prehr. za vrtec in šolo
Marjeta Kačič 5. b
Marjana Kladnik 6. c, GEO, KID, KIK, OPB
Janja Klančnik drugi strok. del. v 1. r, JUV
Breda Kočevar OPB, mlOPZ, GUM
Mateja Kočevar KEM, NAR, POK, OPB
Maja Koštomaj LUM, OPB
Mateja Krajnc MAT, TIT, ROM, MME, UBE
Vanja Krajnc 4. b
Milena Križnik Golavšek specialni pedagog
Andreja Krofl 2. b
Sergeja Kulovec FIZ
Nives Kunej 4. a
Metka Leskovšek 7. b, BIO, GOS, NAR
Darja Melinc Miklič 8. b, SLJ, TJA
Anja Menih OPB, GOS, SLJ, MAT
Antonija Ocvirk 3. a
Mojca Pevec Satler učiteljica DSP
Yanika Agostina Potočnik ŠI2, ŠI3 in N2F
Luka ZelimorskiŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP
Nežka Ana Rajh svet. del.
Oton Račečič ŠPO, NŠP
Ida Strožer 1. b
Marjetka Strožič knjižničarka
Andreja Širec Kavkler učiteljica DSP in svet. delavka
Davorin Šket ROID, TIT, NTE
Mojca Šketa 2. a
Saša Škoflek N2N, NI1, NI2, NI3, TJA, OPB
Nika Tiršek drugi strok. del. v 1. r., ZGO, DKE, TVZ, FZO,
Tina Vidali 7. a, SLJ
Katja Vidmar Lazar 8. c, ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP, NŠP
Irena Vovk Artelj 1. a
Simona Žvikart Repnik 5. a
Maja Mesarec Hercog, soc. pedagoginja
Anja Okorn, II. OŠ Žalec psihologinja
Vesna Macarol Vrabec spremljevalka
Polona Čuk začasna spremljevalka
Tjaša Gerčar začasna spremljevalka
Dostopnost