+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

svet zavoda

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja šole. Sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o realizaciji LDN, zaključni račun ter razne akte in pravila. Imenuje ravnatelja šole, predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti, daje predloge in mnenja o raznih vprašanjih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi šole.

Od 2019 deluje svet šole z naslednjimi predstavniki:

Trije predstavniki občine

 • Ksenija Rozman
 • Sonja Stergar
 • Liljana Kač

Trije predstavniki staršev

 • Aleksandra Tisom
 • Janez Stergar
 • Tanja Gostečnik

Pet predstavnikov delavcev

 • Marjeta Kačič
 • Barbara Mlakar
 • Marija Petrovec
 • Bojana Hrovat
 • Darja Melinc Miklič

Zapisnik 20. seje

Vabilo na 20. sejo

Zapisnik 19. seja

Vabilo na 19.sejo

Vabilo na 18.sejo

Zapisnik 18.seja

Vabilo na 18.sejo

Vabilo na 17.sejo

Zapisnik 17.seje

Vabilo na 16.sejo

Zapisnik 16.seje

Vabilo na 15.sejo

Zapisnik 15.seje

Vabilo na 14.sejo

Zapisnik 14.seje

Dostopnost