+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

obveščanje

Vse deležnike, tako učence, zaposlene, starše in drugo širšo javnost sproti obveščamo, da na naši šoli poteka šolska shema sadja, zelenjave in mleka. Obveščamo jih s pomočjo spletne strani, plakata v jedilnici šole, na sestankih itd.

Dostopnost