Info. javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu


  Naziv zavoda:
  Osnovna šola Prebold
  Graščinska cesta 7
  Telefon: 03 703 64 20
  Telefaks: 03 703 64 30
  Odgovorna uradna oseba:
  Oton Račečič, ravnatelj
  Telefon: 03 703 64 22
  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
  Datum prve objave kataloga:
  13. 12. 2006
  Datum zadnje spremembe:
  13. 12. 2006
  Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
  http://www.prebold.com/sola/

 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga


A. Organigram in podatki o organizaciji zavoda


Kratek opis delovnega področja zavoda 
 Predšolska vzgoja 
 Osnovnošolsko izobraževanje 
 Priprava hrane 
 Seznam vseh notranjih
 organizacijskih enot 
Osnovna šola Prebold
Graščinska cesta 7, 3312 Prebold
Organizacijska enota vrtec Prebold, Na bazen 1,   3312 Prebold
Organigram zavoda
Organigram zavoda

B. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij


pristojna oseba
Oton Račečič , ravnatelj
Telefon: 03 703 64 22
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

C. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti iz delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega evropskega registra predpisov)


Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
 • Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti
 • Navodila za oddajo naročil male vrednosti
 • Pravila osnovne šole Prebold
 • Sistemizacija delovnih mest osnovne šole Prebold
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev šole
 • Kriteriji in postopki delitve sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
 • Kriteriji in postopki delitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v osnovni šoli Prebold
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Državni predpisi
Predpisi EU
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU

D. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)


Predlog predpisov
predlogi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja ter športa

E. Seznam strateških in programskih dokumentov pri vsebinskih sklopih


Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt šole 2006/07
 • Letni delovni načrt vrtca 2006/07
 • Učbeniški sklad

F. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 • Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja

G. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja


 

Seznam javniz evidenc, s katerimi organ upravlja Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

H. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


 

Seznam zbirk

I. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov


 

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • šolski koledar za šolsko leto 2006/07
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada
 • Urniki učencev za šol. l. 2006/07
 • Urniki oddelkov za šolsko leto 2006/07

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.prebold.com/sola/ ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Kontakt

Osnovna šola Prebold

Graščinska 7, 3312 Prebold
Tel.: 03 703 64 20
fax: 03 703 64 30
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov. Zakonodaja lastnikom spletnih strani nalaga, da morajo svoje obiskovalce informirati o piškotkih, ki jih uporablja njihova spletna stran, za uporabo piškotkov pa potrebujejo privoljenje vsakega obiskovalca. Pravila za piškotke..

  Sprejmete piškotke iz te spletne strani?
EU Cookie Directive