Začasna odjava obrokov:

  • os.prebold-prehrana@sola-prebold.si ali
  • SMS na 031 236 342

 

Pri kosilu imajo učenci na voljo napitek.
S 13. decembrom je vstopila v veljavo nova Evropska uredba EU 1169/2011 glede označevanja alergenov v živilih; 14 substanc in izdelkov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost na hrano.
Zraven jedi so zapisane črke posameznih alergenov (glej legendo).
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.

Legenda za zapis alergenov v jedilniku:

G – žita, ki vsebujejo gluten (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih

A – arašidi in proizvodi iz njih

S – zrna soje in proizvodi iz njih

L – mleko in mlečni izdelki, ki vsebujejo laktozo

O – oreški (mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, pistacija, makadamija ter

      proizvodi iz njih

J – jajca in proizvodi iz jajc

Z – listna zelena in proizvodi iz nje

Go – gorčično seme ali proizvodi iz njega

Se – sezamovo seme ali proizvodi iz njega

SO2 – žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2

Vb – volčji bob

R – ribe, raki in mehkužci ter proizvodi iz njih

Dopuščamo možnost, da jedi vsebujejo tudi sledove posameznih alergenov, ki niso navedeni.