Začasna odjava obrokov:

  • os.prebold-prehrana@guest.arnes.si ali
  • SMS na 031 236 342

Pri kosilu imajo učenci na voljo napitek.
S 13. decembrom je vstopila v veljavo nova Evropska uredba EU 1169/2011 glede označevanja alergenov v živilih; 14 substanc in izdelkov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost na hrano.
Zraven jedi so zapisane črke posameznih alergenov (glej legendo).
Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.