PREHRANA

Na šoli imajo učenci možnost prejemati malico, kosilo in popoldansko malico. Jedilniki so načrtovani v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V šoli je zagotovljena tudi dietna prehrana za učence, ki so že prinesli ali še bodo prinesli veljavno Potrdilo o medicinsko indicirani dieti, ki ga izda specialist pediater ali specialist šolske medicine

ČASOVNI RAZPORED OBROKOV

Odmor za malico: 09.05 – 09.25

Kosilo: 11.50 – 13.45

Popoldanska malica: v OPB

ZAČASNA ODJAVA OBROKOV

  • os.prebold-prehrana@sola-prebold.si ali
  • SMS na 031 236 342

JEDILNIK 17.-21. 1. 2022

JEDILNIK 10.-14. 1. 2022

S 13. decembrom je vstopila v veljavo nova Evropska uredba EU 1169/2011 glede označevanja alergenov v živilih; 14 substanc in izdelkov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost na hrano.

Zraven jedi so zapisane črke posameznih alergenov (glej legendo).