ERASMUS+ 1 ŠOLSKA PARTNERSTVA MED ŠOLAMI MEDNARODNI PROJEKT »PINTERESTING TASTE«

Naša šola je vključena v mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom Pinteresting taste. Sodelujoči državi sta Nizozemska in Slovenija.
Šola, s katero sodelujemo, prihaja iz Heescha na Nizozemskem – Het Hooghuis locatie Heesch:

https://heesch.hethooghuis.nl/

Šoli bosta raziskovali in druga drugi predstavili prehranske navade in prehransko kulturo iz različnih koncev obeh držav. Pri delu bodo učenci uporabljali različna IKT orodja in aplikacije, obenem pa bo njihova dejavnost zelo praktično naravnana, saj bodo na izmenjavah skupaj pripravili tipične sladice obeh držav.

Namen dejavnosti in obiskov na Nizozemskem je seznaniti se z nizozemsko kulturo in stilom življenja s poudarkom na kulturi prehranjevanja ter se hkrati aktivno udejstvovati v angleškem in nemškem jeziku.
Glavni cilji našega projekta so napredek v znanju angleščine in nemščine kot dveh nam pomembnih tujih jezikov v povsem vsakdanjih situacijah, kar bo imelo velik vpliv na nadaljnje učenje; možnost večanja večkulturne ozaveščenosti učencev v sorazmerju s potrebami moderne, tehnološko in kulturno napredne Evrope; ter širjenje obzorja. Verjamemo, da se to lahko to doseže le s prijazno človeško komunikacijo med sovrstniki, ki prihajajo iz različnih okolij, kultur in načinov vzgoje. Dandanes je zelo pomembno, da mladi ljudje prepoznajo pomembnost učenja in širjenja obzorja ne le v jezikovnem smislu, pač pa v širšem pomenu besede.
Naše dosedanje izkušnje sodelovanja v mednarodnih projektih so nam pokazale pozitiven vpliv ne le na neposredno vpletene v projekt, pač pa širše. Gostiti na šoli učence iz druge države je dogodek, ki ga z zanimanjem in ponosom spremljajo vsi učenci šole, tudi najmlajši.

V projektu bodo sodelovali naši devetošolci, na Nizozemskem pa so to učenci drugega ali tretjega razreda srednje šole. Po starosti gre za učence med 14 in 16 let. Projekt, ki vključuje osemnajst devetošolcev, je učencem vedno dodatna motivacija za uspešno šolsko delo in zato se sodelovanja zelo veselimo.

Fotoutrinki iz Mojega radia

OBISKALI SMO NIZOZEMSKO

OBISK NA VTV