Šolski sklad je bil ustanovljen za zbiranje sredstev za pomoč učencem iz socialno in ekonomsko šibkejših družin ter za obogatitev programa šole in materialnega standarda šole. Po najboljših močeh se trudimo zbirati sredstva za zagotavljanje kakovostnega razširjenega programa, ki ni financiran s strani države in ustanovitelja.

Sredstva namenjamo:

 • za pomoč učencem za šolo v naravi, tabor in druge plačljive dejavnosti
 • za nabavo didaktičnih pripomočkov in igrač na razredni stopnji,
 • za učila,
 • za nakup športne opreme,
 • nakup knjig za šolsko knjižnico

Sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole. Člani upravnega odbora so:

Predstavniki staršev:

 • Suzana Štravs Mičić
 • Barbara Cukjati
 • Urška Čevnik
 • Urša Žagar

Predstavniki šole:

 • Antonija Ocvirk – predsednica
 • Nives Kunej
 • Breda Tekavc