V tem šolskem letu se nameravamo udeležiti naslednjih tekmovanj:

 PODROČJE   ZADOLŽEN
ŠPORTNA TEKMOVANJA:  
košarka: st. in ml. učenci Oton Račečič
nogomet: st. in ml. učenci Oton Račečič
odbojka: st. in ml. učenke Katja Vidmar Lazar
kros: st. in ml. učenci in učenke Marjan Plavčak/Katja Vidmar Lazar
atletski pokal in atletski troboj Marjan Plavčak/Katja Vidmar Lazar
alpsko smučanje Marjan Plavčak/Katja Vidmar Lazar
Pokljuški maraton Marjan Plavčak/Katja Vidmar Lazar
ekipno atletsko tekmovanje Marjan Plavčak/Katja Vidmar Lazar
odbojka na mivki Katja Vidmar Lazar
Zlati sonček 1., 2., 3. razred razredničarke
Krpanova značka 4., 5. razred Marjan Plavčak
   
TEKMOVANJA IZ ZNANJA:  
Logika 4.–9. r. Urška Bratuša
Logična pošast 1.–9. r. Nina Budna
Proteusovo tekmovanje (biologija) Metka Leskovšek
Nemščina Saša Škoflek
Angleščina Nuša Gorjanc, Darja Melinc Miklič
Preglovo tekmovanje (kemija) Mateja Kočevar
Zgodovina Nika Kolenc
Geografija Urška Bratuša
Cankarjevo tekmovanje (slovenščina) Darja Melinc Miklič
Vegovo tekmovanje (matematika) Nina Budna
Stefanovo tekmovanje (fizika) Maja Zagoričnik
Glasbena olimpijada Bojana Hrovat
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Metka Leskovšek

 

DRUGO:  
Bralna značka, 1.- 5. r. razredniki
Računanje je igra 3 Marjana Milić
Mehurčki – tekmovanje iz slovenščine 2., 3. r. Andreja Krofl
Vesela šola 4., 5., 6. r. Nina Budna
Tekmovanje iz računalništva Bober Mateja Krajnc
Računalniško tekmovanje LOGO, 1. triada Janja Klančnik
Revija pevskih zborov, Slovenska glasbena olimpijada Bojana Hrovat
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Metka Leskovšek
Tekmovanje iz znanja biologije za proteusovo priznanje Metka Leskovšek
Kresnička, 1.–5. r Ida Strožer
Mehurčki, 1.–3. r. Andreja Krofl
Slovenščina ima dolg jezik Vesna Kumer
Maraton poezije Petra Hribernik
Razstava likovnih del učencev

Spodnje Savinjske doline

Breda Tekavc, razredniki
Evropa v šoli, natečaj Nives Hudej

Koledar športnih tekmovanj je objavljen v glasilu Šport mladih.

Koledar tekmovanj iz znanja je objavljen na spletnih straneh ZRSŠ.