Planinski krožek oziroma ID Mladi planinec na OŠ Prebold deluje v okviru PD Prebold in vključuje učence od 1. do 6. razreda. Vodiva ga mentorici Bojana Cestnik in Darja Melinc Miklič.

Dejavnost omogoča učencem vseh starostnih skupin pridobivanje in osvajanje znanj s področja planinstva. Obenem ponuja priložnost za pogovor, igro ter medsebojno spoznavanje in spletanje novih prijateljskih vezi.

Osnovni cilj mladinskega odseka, ki znotraj planinskega društva povezuje mlade planince, je navajanje mladih na aktivno preživljanje prostega časa v naravi oziroma uresničevanje cilja “gorništvo kot način življenja”, s tem pa tudi

  • izboljšanje psiho–fizične sposobnosti in kondicije,
  • razvijanje pozitivnega odnosa do narave in skrb zanjo,
  • pridobivanje znanj o naravi, o naravnih pojavih, o naravnih in kulturnih lepotah ter zgodovinskih znamenitostih Slovenije,
  • skrb za zdravje, varnost samega sebe in ostalih udeležencev v gorah,
  • seznanitev z osnovami planinske dejavnosti, z varnostnimi ukrepi v gorah,
  • krepitev vrednot kot so prijaznost, poštenost, delavnost, odgovornost, vztrajnost, strpnost, vedoželjnost in podobno.

Del interesne dejavnosti je teoretično izobraževanje učencev o planinski opremi, prehrani, o nevarnostih v gorah, prvi pomoči, o varovanju narave, orientaciji, o vremenu in podobno. To so teme, na katerih temeljijo enourna srečanja vsak prvi torek v mesecu 7. šolsko uro (od 12.45 do 13.30).

Drugi del pa so planinski izleti, ki jih organiziramo v navezi z Mladinskim odsekom PD Prebold. Izvajajo se ob sobotah, prilagojeni so psiho-fizičnim sposobnostim učencev. Praviloma jih vodi predsednik MO PD Prebold Matic Pečovnik, glede na število prijavljenih pohodnikov se po potrebi pridružijo še drugi vodniki, člani PD Prebold. O podrobnostih obveščamo v tednu pred izletom. Za prvošolce je prisotnost vsaj enega starša obvezna, za ostale ni potrebna.

Predvideni pohodi za šolsko leto 2019/2020:

 

V primeru neugodnih razmer se načrt pohodov lahko spremeni.