Učenci imajo pravico do brezplačnega prevoza, če so oddaljeni od šole več kot 4 kilometre.

Razen tega imajo pravico do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost od šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo.

Brezplačni prevoz je organiziran za učence iz naselij Latkova vas, Sveti Lovrenc, Kaplja vas, Matke, Šešče, Marija Reka. Avtobusni prevoz je organiziran tako, da prispejo učenci v šolo najmanj deset minut pred začetkom pouka. Učenci   vozači, ki prispejo v šolo več kot 15 minut pred pričetkom pouka, počakajo v učilnici na RS, kjer je urejeno varstvo vozačev oziroma v učilnici tehnike na PS.

PRIHODI V ŠOLO

  1. Relacija: Šešče 6.40, Matke 6.50, Sveti Lovrenc 6.55, šola 7.05
  2. Relacija: Latkova vas 7.10, Kaplja vas 7.15, šola 7.20
  3. Relacija: Marija Reka 6.15, šola 7.00

ODHODI IZ ŠOLE

  1. Relacija: Šola-Sveti Lovrenc-Šešče-Matke–Latkova vas–Kaplja vas, odhod 13.00
  2. Relacija: Šola-Sveti Lovrenc–Šešče–Matke-Latkova vas (še Groblje, Hrastje), odhod 13.40
  3. Relacija: Šola–Marija Reka, 1. vožnja–odhod 12.10, 2. vožnja–odhod 13.40

POVRATEK DOMOV

Na prevoz lahko učenci čakajo pred knjižnico in v učilnici tehnike. Zaradi zagotavljanja varnosti učencev organiziramo varstvo vozačev za učence, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza ter zaključijo pouk pred odhodom avtobusa. Do varstva vozačev so upravičeni učenci od 1. do 3. razreda iz zaselkov Matke, Šešče, Marija Reka in Latkova vas, ki niso vključeni v podaljšano bivanje.

Da bi se učenci varno vključevali v promet, so organizirane naslednje dejavnosti:

  • obravnava nekaterih vsebin prometne vzgoje v okviru rednega pouka od 1. do 9. razreda,
  • priprava in organizacija izpita za kolo za učence 5. razreda,
  • praktičen prikaz vključevanja v promet za učence 1. razreda ob sodelovanju policista, razgovori s starši na roditeljskih sestankih.