Šolsko leto 2019/20

  DEJAVNOST
1. Gibanje 1. r. (RaP)
2. Brihta – logika za najmlajše
3. MlOPZ
4. Mala kresnička
5. Računalniške želvice 1
6. Gibanje 2. r. (RaP)
7. Računalniške želvice 2
8. Angleško ustvarjanje
9. Odbojka 2. r. (RaP)
10. Čarobne urice
11. Zabavna matematika
12. Odbojka 3. r. (RaP)
13. OPZ
14. Dramski krožek (RaP)
15. Računalniški krožek
16. Ročna dela
17. RaP – Promet
18. Šahovski krožek
19. Kresnička
20. Skrivnostne urice
21. Medsebojna pomoč
22. Gibanje 5 (RaP)
23. Računalniški krožek
24. Kolesarski krožek
25. Moja varna mladost
26. Mladi planinci
27. Vesela šola
28. Šport4-6
29. Filatelija
30. Nemščina
31. Gibanje 6 (RaP)
32. Logika in Logična pošast
33. Knjižni klub
34. Gibanje 7 (RaP)
35. Prva pomoč
36. Likovni krožek
37. English Only
38. Vesela šola
39. Španščina
40. Košarka (RaP)
41. Prostovoljstvo
42. Nogomet
43. MPZ
44. Šolska športna tekmovanja
45. Vsebeseda