OBVEZNI  IZBIRNI  PREDMETI

Obveznih izbirnih predmetov je 17 in se izvajajo v 19. skupinah.

Izbrani izbirni predmeti za 7. razred 
Družboslovno-humanistični predmetiUčitelj
LIKOVNO SNOVANJE 1 (enoletni predmet, vezan na razred)Tekavc
NEMŠČINA (triletni predmet)Bregar
Naravoslovno-tehnični predmeti
IZBRANI ŠPORT - NOGOMET (enoletni predmet)Plavčak
SODOBNA PRIPRAVA HRANE (enoletni predmet)Leskovšek
UREJANJE BESEDIL (enoletni predmet)Krajnc M.
ODELAVA GRADIV - les (enoletni predmet)Zagoričnik
Izbrani izbirni predmeti za 8. razred 
Družboslovno-humanistični predmetiUčitelj
GLASBENI PROJEKT (enoletni predmet)Hrovat
LIKOVNO SNOVANJE 2 (enoletni predmet, vezan na razred)Tekavc
Naravoslovno-tehnični predmeti
ŠPORT ZA ZDRAVJE (enoletni predmet)Vidmar Lazar
MULTIMEDIJA (enoletni predmet)Krajnc M.
TURISTIČNA VZGOJA (enoletni predmet)Kolenc
OBDELAVA GRADIV – umetne snovi (enoletni predmet)Zagoričnik
Izbrani izbirni predmeti za 9. razred 
Družboslovno-humanistični predmetiUčitelj
LIKOVNO SNOVANJE 3 (enoletni predmet, vezan na razred)Tekavc
GLASBENA DELA (enoletni predmet)Hrovat
Naravoslovno-tehnični predmeti
ŠPORT ZA SPROSTITEV (enoletni predmet)Vidmar Lazar
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (enoletni predmet)Krajnc M.
POSKUSI V KEMIJIKočevar/Tostovršnik

NEOBVEZNI  IZBIRNI  PREDMETI

Neobveznih izbirnih predmetov je 5. Izvajajo se v 9 skupinah.

Neobvezni izbirni predmeti za 1. razredUčitelj
ANGLEŠČINAŽagar
Neobvezni izbirni predmeti za 4. razredUčitelj
NEMŠČINA (enoletni predmet)Bregar
ŠPORTVidmar Lazar, Plavčak
RAČUNALNIŠTVOKrajnc M.
Neobvezni izbirni predmeti za 5. razredUčitelj
NEMŠČINA (enoletni predmet)Bregar
ŠPORTVidmar Lazar, Plavčak
RAČUNALNIŠTVOKrajnc M.
Neobvezni izbirni predmeti za 6. razredUčitelj
NEMŠČINA (enoletni predmet)Bregar
ŠPORTVidmar Lazar, Plavčak
RAČUNALNIŠTVOKrajnc M.
Neobvezni izbirni predmeti za 8. in 9. razred
NEMŠČINA (enoletni predmet)Bregar