Šolsko svetovalno delo opravljata Nežka Ana Rajh, univ. dipl. pedagoginja in Andreja Širec Kavkler, univ. dipl. prof. pedagogike in sociologije.

 

Nežka Ana Rajh pokriva področja:

  • svetovanje
  • poklicna orientacija
  • vpis v prvi razred, vpisi in prepisi
  • koordinacija dela z učenci tujci
  • delo z nadarjenimi
  • socialne zadeve

 

Elektronski naslov:

nezka-ana.rajh@guest.arnes.si

Telefon: 03/7036425

 

Andreja Širec Kavkler pokriva področja:

  • postopek usmerjanja
  • otroci s posebnimi potrebami
  • izvajanje dodatne strokovne pomoči

 

 

 

Elektronski naslov:

andreja.sirec-kavkler@guest.arnes.si

Telefon: 03/7036425