BONTON NA DALJAVO
Komunikacija in videokonference

Tako kot varnost je tudi vljudnost na spletu izredno pomembna. V šolskih klopeh smo navajeni na pravila lepega obnašanja, prav tako pa je treba upoštevati bonton tudi pri učenju na daljavo.

Pri tem imamo v mislih predvsem obnašanje na videokonferencah in primerno komunikacijo v eAsistent-u. Pozorno preberite osnovna pravila in se jih držite, da bo učenje na daljavo čim bolj učinkovito in prijetno za vse udeležence.

 • V sporočilih in komunikaciji spoštuj pravila vljudnega obnašanja in knjižnega jezika. Ne pozabi na besede, kot so hvala, prosim, oprostite
 • S pomočjo staršev ali starejših bratov/sester poskrbi, da tvoja naprava (računalnik, tablica …) deluje, da je kamera vklopljena in da se te lahko normalno vidi in sliši.
 • Pred uro pravočasno preveri ustrezno povezavo do videokonference.
 • Zagotovi si mir. Iz sobe poskusi umakniti vse moteče dejavnike (glasbo, hrup …).
 • Pri sebi na mizi imej pripravljene vse učbenike in pripomočke, ki jih običajno pri dotičnem predmetu potrebuješ.
 • V kolikor ne moreš pristopiti k videokonferenci, pokliči sošolca, ki bo to sporočil učitelju.
 • V spletno mesto, kjer poteka učna ura preko videokonference, vstopaj pravočasno oziroma nekaj minut pred najavljenim začetkom le-te.
 • V nekatere videokonference boš lahko vstopil prosto, v druge pa te bo spustil učitelj. Bodi potrpežljiv.
 • Pozdrav je nujna lepa gesta na začetku in na koncu videokonference.
 • Kadar nisi pozvan h govorjenju, imej mikrofon izklopljen.
 • Ko so vklopljeni zvočniki vseh prisotnih na videokonferenci, bodi še posebej tiho in počakaj, da si pozvan oziroma z roko nakaži, da želiš nekaj povedati. Za to uporabi ikono za dvig roke ali dejansko dvigni roko. Strpno počakaj, da dobiš besedo.
 • Med poukom preko videokonference ne počni drugih stvari. To je samo malo drugačna ura, še vedno pa je učna ura, ki jo vodi tvoj učitelj.
 • Med potekom videokonference ne poskušaj zabavati svojih sošolcev in učitelja ter zbujati pozornosti na napačen način. Raje sodeluj pri pouku.
 • Vsakršno snemanje, fotografiranje, deljenje povezav, hranjenje in deljenje posnetkov, fotografij, videokonferenc … je strogo prepovedano.
 • Videokonferenco zaključi učitelj. Predčasno odhajanje ali vmesno odhajanje od videokonference brez opravičila ni dovoljeno.
 • V kolikor zamudiš, svojo zamudo pojasniš in se opravičiš učitelju v sporočilu.
 • V kolikor te pri uri sploh ni zaradi takšnih ali drugačnih težav, svojo odsotnost čimprej pojasniš svojemu razredniku.

Bodimo vljudni na spletu!