Knjižničarka: Marjeta Strožič
Tel.: +386 (03) 70 36 436
email: marjeta.strozic@gmail.com

Knjižnica je odprta v času pouka od 10.30 do 14.00 in posluje po urniku.