Seznam potrebščin in DZ za šolsko leto 2019/2020

 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2019/2020

 

Hišni red na Osnovni šoli Prebold

 

Pravila šolskega reda na Osnovni šoli Prebold

 

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem OŠ Prebold

 

Vzgojni načrt šole

 

Priloga A – KRŠITVE pravil in nadaljevanje

 

Poslovnik sveta staršev Osnovne šole Prebold

 

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

 

PUBLIKACIJA 2018/19

 

LETNI DELOVNI NAČRT 2018/19

 

Poslovnik Sveta zavoda OŠ Prebold

 

vaja