Hišni red na Osnovni šoli Prebold

 

Pravila šolskega reda na Osnovni šoli Prebold

 

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem OŠ Prebold

 

Vzgojni načrt šole

 

Priloga A – KRŠITVE pravil in nadaljevanje

 

Poslovnik sveta staršev Osnovne šole Prebold

 

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

 

LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLE 2021/22

 

LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLE 2020/21

 

POROČILO O REALIZACIJI LDN ŠOLE 2019/20

 

LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA 2020/21

 

POROČILO O REALIZACIJI LDN VRTCA 2019/20

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Poslovnik Sveta zavoda OŠ Prebold

 

Načrt šolskih poti za OŠ Prebold Zemljevid šolskih poti OŠ Prebold