Svet šole je najvišji organ upravljanja šole. Sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o realizaciji LDN, zaključni račun ter razne akte in pravila. Imenuje ravnatelja šole, predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti, daje predloge in mnenja o raznih vprašanjih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi šole. Od 2019 deluje svet šole z naslednjimi predstavniki:

Trije predstavniki občine

 • Marjan Golavšek
 • Sonja Stergar
 • Liljana Kač

Trije predstavniki staršev

 • Aleksandra Tisom
 • Janez Stergar
 • Mojca Štruc

Pet predstavnikov delavcev

 • Marjeta Kačič
 • Barbara Mlakar
 • Marija Petrovec
 • Bojana Hrovat
 • Darja Melinc Miklič

 

Zapisnik 1. seje

Poslovnik Sveta zavoda OŠ Prebold

 

Zapisnik 19. seje

Zapisnik 20. seje

Zapisnik 21. seje

Zapisnik 22. seje

Zapisnik 23. seje

Zapisnik 24. seje

Zapisnik 25. seje

Zapisnik 26. seje