Svet zavoda je najvišji organ upravljanja šole. Sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o realizaciji LDN, zaključni račun ter razne akte in pravila. Imenuje ravnatelja šole, predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti, daje predloge in mnenja o raznih vprašanjih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi šole. Od 2019 deluje svet šole z naslednjimi predstavniki:

Trije predstavniki občine

 • Ksenija Rozman
 • Sonja Stergar
 • Liljana Kač

Trije predstavniki staršev

 • Aleksandra Tisom
 • Janez Stergar
 • Tanja Gostečnik

Pet predstavnikov delavcev

 • Marjeta Kačič
 • Barbara Mlakar
 • Marija Petrovec
 • Bojana Hrovat
 • Darja Melinc Miklič

Vabilo na 14. sejo (28. 9. 2022)

Zapisnik 14. seje

Vabilo na 3. korespondenčno sejo (10.-11.8.2022)

Zapisnik 3. korespondenčne seje

Vabilo na 13. sejo (21. 6. 2022)

Zapisnik 13. seje

Vabilo na 12. sejo (24. 3. 2022)

Zapisnik 12. seje

Vabilo na 11. sejo (27. 1. 2022)

Zapisnik 11. seje

Zapisnik 10. seje

Vabilo na 10. sejo (29. 9. 2021)

Zapisnik 1. izredne seje

Vabilo na 1. izredno sejo

Zapisnik 9. seje

Vabilo na 9. sejo (25. 8. 2021)

Zapisnik 8. seje

Vabilo na 8. sejo (29. 6. 2021)

Zapisnik 7. seje

Zapisnik – nadaljevanje 7. seje

Vabilo na 7. sejo (11. 3. 2021)

vabilo – 2. korespondenčna seja

Zapisnik 2. korespondenčne seje (18. 2. 2021)

Zapisnik 1. korespondenčne seje (podpis, objava)

Vabilo – 6. seja (20. 1. 2021)

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 1. seje

Poslovnik Sveta zavoda OŠ Prebold