Svet šole je najvišji organ upravljanja šole. Sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o realizaciji LDN, zaključni račun ter razne akte in pravila. Imenuje ravnatelja šole, predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti, daje predloge in mnenja o raznih vprašanjih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi šole. Od 2019 deluje svet šole z naslednjimi predstavniki:

Trije predstavniki občine

 • Marjan Golavšek
 • Sonja Stergar
 • Liljana Kač

Trije predstavniki staršev

 • Aleksandra Tisom
 • Janez Stergar
 • Mojca Štruc

Pet predstavnikov delavcev

 • Marjeta Kačič
 • Barbara Mlakar
 • Marija Petrovec
 • Bojana Hrovat
 • Darja Melinc Miklič

Zapisnik 9. seje

Vabilo na 9. sejo (25. 8. 2021)

Zapisnik 8. seje

Vabilo na 8. sejo (29. 6. 2021)

Zapisnik 7. seje

Zapisnik – nadaljevanje 7. seje

Vabilo na 7. sejo (11. 3. 2021)

vabilo – 2. korespondenčna seja

Zapisnik 2. korespondenčne seje (18. 2. 2021)

Zapisnik 1. korespondenčne seje (podpis, objava)

Vabilo – 6. seja (20. 1. 2021)

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 1. seje

Poslovnik Sveta zavoda OŠ Prebold