100-letnica slovenske slikanice-kulturni dan

V petek, 8. decembra 2017, smo na OŠ Prebold ob 100-letnici slovenske slikanice izvedli kulturni dan. »Ta veseli dan kulture« je bil letos namenjen izključno slovenski slikanici. Potekal je pod vodstvom knjižničarke, gospe Marjete Strožič. Najprej so se učenci prve in druge triade zbrali v telovadnici, kjer so prisluhnili šestošolcem. Ti so nam odigrali Levstikovega Martina Krpana. Dve petošolki sta nas naučili abecedno izštevanko. Zatem so se vsi učenci razdelili v 23 starostno mešanih skupin. Sledilo je branje in poslušanje zgodb po parih oz. v trojicah. Starejši so brali mlajšim, ponekod tudi mlajši starejšim. Sledilo je poustvarjanje. Nekateri so izdelali knjižice, drugi plakat, tretji slikanice, zgibanke … Na koncu smo vse izdelke razstavili pred učilnice, v katerih so učenci ustvarjali. Poglejte si, kaj vse je nastalo.

Anita Zupanc, fotografije: Marjeta Kačič in Anita Zupanc