Nov cenik prehrane

Svet zavoda OŠ Prebold je sprejel nov cenik prehrane za učence in odrasle ter zunanje prevzemnike – tržna dejavnost.

Povišanje cen je posledica podražitev živil in materialnih stroškov ter zakonskih zahtev o načinu izračuna (kalkulacije) cen, ki ne smejo biti vir finančnih primanjkljajev v poslovanju zavoda.

Cenik je objavljen na spletni strani, kjer izberete meni ZA UČENCE IN STARŠE, v podmeniju pa PREHRANA.

 

Peter Žurej, ravnatelj