Stanje covid-19

Osnovna šola Prebold

Trenutno stanje glede okužb s covidom-19 na dan 9. 2. 2022:

Šolanje na daljavo oziroma prekinitev dela

Novost od 19. 1. 2022, visoko rizični stiki (VRK) se vsakodnevno samotestirajo, strokovni delavci iz VRK pa uporabljajo dodatno maske FFP2.

Če je več kot 30 % učencev v oddelku s pozitivnim PCR gredo učenci v šolanje na daljavo, sicer pa imajo vsakodnevno samotestiranje.

V izolaciji je 5 zaposlenih od 114.