ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA, oktober 2021

V  letošnji jesenski akciji zbiranja odpadnega papirja smo bili zelo pridni, saj smo zbrali kar 15 ton papirja.

Najbolj uspešna oddelčna skupnost na razredni stopnji je bil 3. b, saj so zbrali  42,8 kg papirja na učenca. Na predmetni stopnji, v 9. b razredu, pa so zbrali kar 90,6 kg papirja na učenca.

Vsem učencem hvala in predvsem staršem, ki si vzamete čas, pomagate pri zbiranju in papir pripeljete v šolo.

V mesecu maju ali juniju pa bomo izvedli drugo akcijo v tem šolskem letu. Torej, zbirajte in shranite papir… predvsem tisti, ki ga v tej akciji niste uspeli prinesti.