SNEMI KLOBUK IN BODI ČLOVEK

12.  oktobra 2021 je potekal kulturni dan za učence predmetne stopnje (6.–9. razred). Tema je bila Snemi klobuk in bodi človek, na to temo smo narisali tudi nekaj risb. Na šolo sta nas prišla obiskat tudi ilustrator Jaka Vukotič in arhitektka Katja Saje, ki sta nam obljubila umetnino na našo šolsko fasado.

  1. URA

Prvo šolsko uro smo se v razredu pogovarjali o temi današnjega dne. Ugotavljali smo, kaj nam pomeni vizija naše šole “Snemi klobuk in bodi človek”. Prišli smo do zaključka, da je klobuk prispodoba za masko oziroma nekakšno krinko pred tem, kar zares smo. Vsak od nas je povedal, kaj na človeku najbolj ceni ali občuduje. Vse smo povzeli in zapisali svoje misli na papir.

  1. URA

Odšli smo v telovadnico, kjer so nam učenci novinarskega krožka pripravili prijetno predstavo o besedi ČLOVEK. Sledil je intervju z Jakom, ki nam je povedal, da je skupaj z Žigo X Gombačem ilustriral strip Znamenitni. Jaka je tudi ustvaril Nandeta, plišasto igračko, ki prvošolčke spremlja ob učenju. Jaka je dodal še, da dan ilustratorja ni preveč zahteven, saj lahko dela od doma in riše od tri do šest ur na dan.

  1. in 4. URA

Tretjo in četrto šolsko uro smo se postavili v čevlje risarjev in ilustratorjev in na papir narisali nekaj na današnjo temo. Seveda sta nas med izdelovanjem obiskala oba gosta Jaka in Katja. Ko smo vsi končali, smo izbrali pet risb iz vsakega razreda, ki smo jih obesili na oglasne deske v telovadnici.

  1. URA

Zadnjo uro današnjega dne smo poslušali intervju z arhitektko Katjo Saje. Povedala nam je, kaj arhitekti delajo, kako razmišljajo, zakaj se je odločila, da je postala arhitektka itd. Gospa Katja je sodelovala tudi pri prenovi naše šole. Njen namen je bil, da bi osvetlili več prostorov, da bi se otroci tu počutili bolje, saj večino dneva preživimo v tej zgradbi. Dogovorili smo se, da bosta z Jakom poskušala naše risbe vključiti v poslikavo šolske fasade.

Brin Zagoričnik, 9. b