Državno tekmovanje iz kemije

Na državno tekmovanje iz kemije, ki je potekalo 13. 5. 2021, sta se uvrstila učenca Žana Debelak

iz 8. b-razreda in Miha Žlof iz 9. b-razreda. Oba sta dobro reševala kemijske naloge.

Miha Žlof  je dosegel srebrno Preglovo priznanje.

Čestitke!

Mentorica Mihaela Tostovršnik