NARAVOSLOVNI DAN – ČUTILA

V četrtek, 6. 5. 2021, so imeli tretješolci naravoslovni dan na temo Čutila. Učenci in učenke so s poskusi, ki so ji izvajali po skupinah, nadgradili znanje, pridobljeno pri pouku ter spoznali, kako pomembno vlogo imajo čutila v našem življenju. S svojimi čutili so spremljali dražljaje iz okolja: poslušali so različne zvoke, z zaprtimi očmi prepoznavali skrivnostne vonjave, ugotavljali, kaj se skriva v škatlah ter okušali posamezna živila. Pri poskusih so se zelo zabavali in poučno popoldne je še prehitro minilo.

Učiteljici Marjana Milić, Antonija Ocvirk in študentka Eva Kreže.