Mala pozornost za veliko veselje

Čeprav delamo na daljavo, smo se na šoli odločili, da pristopimo k projektu Mala pozornost za veliko veselje. Njegov namen je zbrati 21 tisoč prazničnih voščil za 21 tisoč starostnikov.

Ker verjamemo, da učenci, ki so bili spoznani za nadarjene, s poukom na daljavo niso prehudo obremenjeni, sta jih svetovalna delavka Nežka Ana Rajh in pomočnica ravnatelja Vesna Kumer povabili, da izdelajo nekaj voščilnic in vanje ročno zapišejo lepe želje.

Osebni prevzem izdelanih voščilnic je bil konec novembra, ko sta se mentorici z avtomobilom podali na kurirsko pot in prevzeli njihove izdelke. Nasmejani obrazi učencev so govorili, da so veseli srečanja, pa čeprav le za trenutek in brez stiska rok. Veseli pa smo tudi mi, saj smo zbrali 96 čudovitih voščilnic, ki bodo prejemnikom zagotovo polepšale praznične dni.