ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA, marec 2021

 

V  letošnji spomladni akciji zbiranja odpadnega papirja smo bili zelo pridni, saj smo zbrali kar 22 ton papirja.

Najbolj uspešna oddelčna skupnost na razredni stopnji je bil 5. c, saj so zbrali 68,7 kg papirja na učenca. Na predmetni stopnji, v 7. b razredu, pa so zbrali kar 126,3 kg papirja na učenca.

Vsem učencem hvala in predvsem staršem, ki si vzamete čas, pomagate pri zbiranju in papir pripeljete v šolo.

Kako uspešne pa so bile posamezne oddelčne skupnosti, si poglejte v zbirniku na oglasnih panojih.

Če bodo razmere dopuščale, bomo izvedli akcijo zbiranja papirja v začetku meseca junija. Torej, zbirajte in shranite papir… predvsem tisti, ki ga v tej akciji niste uspeli prinesti.