Medobčinski otroški parlament

V ponedeljek, 12. 3. 2018, ob 11. uri smo se v veliki telovadnici zbrali parlamentarci iz osnovnih šol Prebold, Žalec, Braslovče, Polzela, Griže, Šempeter, Vransko – Tabor in Petrovče, da bi debatirali na temo šolstvo in šolskega sistema. Naša šola je pripravila krajši program, gospa Nika Kolenc pa je vse zbrane pozdravila ter povabila na oder gospoda ravnatelja Otona Račečiča in gospoda župana Vinka Debelaka. Nato smo se razdelili v štiri skupine:

  1. Metode in načini poučevanja
  2. Učne vsebine
  3. Odnosi v šoli
  4. Šola za življenje

Prva skupina je govorila o metodah in načinih poučevanja. Predlagala je skandinavski način poučevanja, torej brez domačih nalog in le štiri ure pouka dnevno.
V drugi skupini smo debatirali o učnih vsebinah. Večinoma smo debatirali o tem, da bi morali imeti več pooblastil pri določanju učnih vsebin in vrstnega reda jemanja snovi. Debatirali smo tudi o nepravilnem določanju predmetov za nacionalno preverjanje znanja (NPZ).
Tretja skupina je pod drobnogled vzela odnose med učitelji, učenci in starši. Poudarili so, da je najpomembnejši odnos med starši in učenci, šele nato nastopi relacija z učitelji.
V četrti skupini smo debatirali o šoli za življenje. Pogovarjali smo se o učenju za ocene in ne za življenje ter o učenju stvari kot npr. taborništvo, prva pomoč itd.
Na koncu je vsaka skupina izbrala dva predstavnika, ki nas bosta predstavljala na regijskem parlamentu.

Lucija Lobnikar in Jaša Sagadin, 8. a