1. razred

Učiteljice 1. razredov smo za prvošolce pripravili poseben izziv. V tedenski nalogi so morali ob pomoči staršev sestaviti poligon, narejen iz naravnih materialov. Poligon je moral biti sestavljen tako, da so ob izvajanju nalog ponovili poimenovanje likov, šteli do 15 in peli pesmice, ki smo se jih letos naučili. Starši …

RASTIMO SKUPAJ

V mesecu aprilu obeležujemo pomembne svetovne dneve, ki smo si jih v okviru šolske skupnosti izbrali in želimo nanje opozoriti. April predstavlja mesec rasti: domišljije, skrbi za zdravje, skupnosti in okolja. 2. aprila je potekal mednarodni dan knjig, izmenjavo knjig smo izpeljali na prazničnem bazarju. 7. aprila je potekal svetovni …