Zaključek devetošolcev

“Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj.” Seneka Ta generacija je bilo toliko drugačna, kot je bil drugačen tudi njihov zaključek osnovnošolskega obdobja. Vsem nam je žal, da niso doživeli tradicionalne valete s plesnim venčkom in slovesa s pesmijo in objemom s solzo …

1. razred

Učiteljice 1. razredov smo za prvošolce pripravili poseben izziv. V tedenski nalogi so morali ob pomoči staršev sestaviti poligon, narejen iz naravnih materialov. Poligon je moral biti sestavljen tako, da so ob izvajanju nalog ponovili poimenovanje likov, šteli do 15 in peli pesmice, ki smo se jih letos naučili. Starši …

RASTIMO SKUPAJ

V mesecu aprilu obeležujemo pomembne svetovne dneve, ki smo si jih v okviru šolske skupnosti izbrali in želimo nanje opozoriti. April predstavlja mesec rasti: domišljije, skrbi za zdravje, skupnosti in okolja. 2. aprila je potekal mednarodni dan knjig, izmenjavo knjig smo izpeljali na prazničnem bazarju. 7. aprila je potekal svetovni …

DEVETA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

V nedeljo, 8. 3. 2020, se je na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani odvijala Deveta slovenska glasbena olimpijada, kjer sta barve naše šole zastopala Raja Lucija Kumer in Urh Štrakl. Mladi tekmovalci so se med sabo pomerili v poznavanju glasbene zgodovine, teorije, pomembnih glasbenih obletnic in dogodkov, a …